Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

PFT Produktkatalog_TR

% 0 5 10 15 20 25 30 Yıl 100 80 60 40 20 0 Yıl 1 4 6 7 9 13 15 ayl. masraf, € 83 46 33 31 25 18 17 İsimsiz ürünler Marka ürünler Ü rÜ n öM rÜ K â rlIlIK kendini amorti eden güvenilirlik Uzun ömürlülük ve yüksek ürün kalitesi, pazarda mükemmel yeniden satış değerinin kefilidir. Piyasada 22 yıllık bir PFT G 4 görmek hiç de şaşırtıcı değildir. Örnek hesaplama 6.000 € Sıfır fiyat 3.800 € 4 yıl sonraki yeniden satış değeri 6.000 € – 3.800 € = 2.200 € 2.200 € / (4 yıl x 12 ay) = 46 € 46 € Aylık masraf kalite, güvenlik ve uzun ömürlülük PFT, müşterimiz olarak sizlere kalite kavramımızın altında yatanları açıklamak istiyor. Uygulamaya yönelik örnekler üzerinden sizlere Knauf PFT kalite fikrini tanıtmak istiyoruz. Yüksek kalite beklentimiz daha fikir aşamasında başlıyor. Geliştirme çalışmalarının her bir adımı - görünürde sadece çevresel makine elemanları için olsa bile - malzeme seçimi veya daha sonra yapıla- cak üretim ve montaj kadar önemle ele alınmaktadır. PFT'nin kalite emniyet sistemi tabi ki hiçbir boşluğa yer bırakmamaktadır. Fakat kaliteyi yalnızca "test ederek" anlaya- mazsınız. Sürece katılan herkesin istediği ve ulaşmaya çabaladığı bir hedef ve her çalışan için bir gönül meselesi olması gerekir. Ancak o zaman bir makine PFT ürünü olabilir. » « Kalite, fiyatı unutulduktan sonra uzun süre kendi korumaya devam eder. Gordon Selfrifge 051015202530 Yıl Yıl 146791315 ayl. masraf, € 83463331251817

Genel bakış