Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

PFT Produktkatalog_TR

11 _ 10 01/16 Gerçek güç teşhiri Sempozyumlar, bayi etkinlikleri, atölyeler ve fuarlar kapsamında PFT makine teknolojisi ile nasıl daha verimli çalışabileceğinizi daha yakından gösteriyoruz. PFT'de eğitim PFT servis teknisyenleri, Iphofen'deki ana merkezimizde özel seminerlerle eğitilmekte ve geliştirilmektedir. PFT Test Center PFT parçalarının ve bileşenlerinin oto- matikleştirilmiş uzun vadeli testleri ve yük durumlarının bilgisayar destekli si- mülasyonları burada makineler üze- rinde yapılmaktadır. PFT bayileri PFT bayiniz sizlere bir servis hizmet- leri paketi sunacaktır: Makine teşhiri, uygulama bilgi birikimi, te- knik servis, orijinal PFT aksesuarları, yetkin danışmanlık hizmeti - ve bun- larla bağlantılı her şey. Tüm dünyada PFT servisi Tüm dünyada yerinde teknik da- nışmanlık hizmeti. PFT, pazarda sıkı bireysel bağlara önem ver- mektedir. PFT dış hizmet kadrosu, sizlere yetkin, dostça ve bürokratik ol- mayan danışmanlık hizmeti sunmaktan memnuniyet duyar. PFT ile geleceğe doğru

Genel bakış