Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

PFT Produktkatalog_TR - Taşıma pompaları

Taşıma pompaları, malzemeleri işleme yerine taşımak içindir. Sürekli mikser ile birlikte kullanıldığında açık sistem olarak tanımlanır, fakat kova içerisindeki macunsu maddeler de kolayca istenen yere pompa- lanabilir. Taşıma kapasitesi, modele göre malzeme ihtiyacına uyarla- nabilir – işte optimal esneklik budur.

Genel bakış