Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

PFT Produktkatalog_TR - Rotor/stator sistemleri

Bir pompa ünitesinin en önemli unsuru, rotor/stator olarak da adlan- dırılan karıştırma ve taşıma pompasıdır. Malzemeyi işleme yerine taşımak için gerekli olan basınç burada oluşturulur. Yapısal büyüklüğe göre çeşitli taşıma kapasiteleri vardır. Pompa kodunun son rakamı, basınç kademelerinin sayısını belirtir, her kademede 10 bar'lık çalışma basıncı oluşturulabilir. Bu değerlere ulaşılamıyorsa ünite aşınmıştır ve değişti- rilmesi gerekir.

Genel bakış