Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

PFT Produktkatalog_TR

Beton­onarımı­için­yeniden­profilleyici­püskürtme­cihazı 1 2 3 4 5 6 20 19 63 00 Yeniden profilleyici püskürtme cihazı DN35 R12 – – – Geka DN35 R12 Geka 20 19 64 00 Yeniden profilleyici püskürtme cihazı DN35 R15 – – – Geka DN35 R15 Geka Betokontak­püskürtmek­için­ püskürtme­cihazı • Paslanmaz çelik püskürtme memesi 1 2 3 4 5 6 00 05 66 74 Betokontak püskürtme cihazı Geka VA6 (Ø 55) 40° 600 mm – Ewo Geka VA6 600-40°Ewo Dekoratif­sıva­püskürtme­cihazı­ • Paslanmaz çelik püskürtme memesi 1 2 3 4 5 6 20 19 59 00 Dekoratif sıva püskürtme cihazı DN25 VA10 (Ø 55) – 100 mm – Geka DN25 VA10 100 Geka 00 25 27 75 Dekoratif sıva püskürtme cihazı DN25 VA10 (Ø 55) 45° 600 mm – Geka DN25 VA10 600 45° Geka 00 25 27 76 Dekoratif sıva püskürtme cihazı DN25 VA10 (Ø 55) 45° 1.200 mm – Geka DN25 VA10 1200 45° Geka Üst­sıva­püskürtme­cihazı­ • Paslanmaz çelik püskürtme memesi 1 2 3 4 5 6 00 21 23 74 Üst sıva püskürtme cihazı DN19 VA10 (Ø 28) – 100 mm – Ewo DN19 VA6 100 Ewo Ürün­kodu Açıklama Beton­onarımı­için­püskürtme­cihazları Ürün­kodu Açıklama Betokontak­püskürtme­cihazları Ürün­kodu Açıklama Dekoratif­sıva­püskürtme­cihazları Ürün­kodu Açıklama Üst­sıva­püskürtme­cihazları 1 Hortum bağlantısı / 2 Meme tipi / 3 Açı° / 4 Uzunluk / 5 Döner kaplin / 6 Hava bağlantısı 123456 20196300 Yeniden profilleyici püskürtme cihazı DN35 R12 – – – Geka 20196400 Yeniden profilleyici püskürtme cihazı DN35 R15 – – – Geka 123456 00056674 Betokontak püskürtme cihazı Geka VA6 (Ø 55) 40° 600 mm – Ewo 123456 20195900 Dekoratif sıva püskürtme cihazı DN25 VA10 (Ø 55) – 100 mm – Geka 00252775 Dekoratif sıva püskürtme cihazı DN25 VA10 (Ø 55) 45° 600 mm – Geka DN25 VA10 60045° Geka 00252776 Dekoratif sıva püskürtme cihazı DN25 VA10 (Ø 55) 45° 1.200 mm – Geka DN25 VA10 120045° Geka 123456 00212374 Üst sıva püskürtme cihazı DN19 VA10 (Ø 28) – 100 mm – Ewo

Genel bakış