Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

PFT Produktkatalog_TR

­ 269 ­ _ 268 Aksesuarlar 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 01/16 Küresel­vanalı­ve­üfleyerek­açma­fonksiyonlu­ ince­sıva­cihazı • Hava girişini kapatma – Makine durur, kompresör çalışmaya devam eder • Küresel vana, malzeme akışını keser • İkinci hava küresel vanası sistemi komple kapatıp kompresörü devreden çıkarana kadar kalan malzeme püskürtülmeye devam edilir. 1 2 3 4 5 6 00 04 63 96 Küresel vanalı ince sıva cihazı DN25 S12 – 100 mm – Geka DN25 S12 100 Geka 00 00 13 99 Küresel vanalı ince sıva cihazı DN25 S14 30° 100 mm – Geka DN25 S14 100-30° Geka Küresel­vanalı­ve­hava­giriş­kontrollü­ ince­sıva­cihazı basınç­kontrollü­makineleri uzaktan­kumanda­etmek­için 1 2 3 4 5 6 00 00 22 52 Küresel vanalı ince sıva cihazı DN35 S14 – 100 mm – Geka DN35 S14 100 Geka Sıkıştırma­supaplı­ve­üfleyerek­açma­fonksiyonlu­ ince­sıva­cihazı • Sıkıştırma supapı, malzeme hortumunda basınç oluşmasını önler • Azalan kaza tehlikesi 1 2 3 4 5 6 00 04 62 26 Sıkıştırma supaplı ince sıva cihazı DN25 S14 30° 200 mm – Geka DN25 S14 200-30° Geka Sıkıştırma­supaplı,­üfleyerek­açma­fonksiyonlu­ ve­hassas­hava­giriş­kontrollü­ ince­sıva­cihazı • Sıkıştırma supapı, malzeme hortumunda basınç oluşmasını önler • Azalan kaza tehlikesi • Hassas kontrol, püskürtme görünümünü ideal şekilde ayarlama imkanı sağlar 1 2 3 4 5 6 00 17 39 39 Sıkıştırma supaplı ince sıva cihazı DN25 S14 30° 200 mm – Geka DN25 S14 200-30° Geka Ürün­kodu Açıklama Yalıtım­sıvası­için­ince­sıva­cihazları 1 Hortum bağlantısı / 2 Meme tipi / 3 Açı° / 4 Uzunluk / 5 Döner kaplin / 6 Hava bağlantısı Sürekli olarak ürün yelpazemizi genişletmek ve optimize etmek için çalışmaktayız. Güncel ürün programımızı www.pft.eu altında bulabilirsiniz 123456 00046396 Küresel vanalı ince sıva cihazı DN25 S12 – 100 mm – Geka 00001399 Küresel vanalı ince sıva cihazı DN25 S14 30° 100 mm – Geka 123456 00002252 Küresel vanalı ince sıva cihazı DN35 S14 – 100 mm – Geka 123456 00046226 Sıkıştırma supaplı ince sıva cihazı DN25 S14 30° 200 mm – Geka 123456 00173939 Sıkıştırma supaplı ince sıva cihazı DN25 S14 30° 200 mm – Geka

Genel bakış