Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

PFT Produktkatalog_TR

5 _ 4 01/16 Kumandalı makine PFT RITMO XL 230 V ve 400 V elektrik bağlan- tısı için PFT G 4 neXt generation SWING L FC-230 V airless 2005 2007 2010 2013 2015 230 V'luk en küçük ka- rıştırma pompası PFT RITMO standartlar belirliyor PFT ilk kez PFT RITMO powercoat karıştırma pompasından ve Knauf Multi-Finish M dolgu malzemesinden oluşan devrim niteliğin- deki sistemi tanıtıyor. Dolgu maddesini maki- neyle karıştırma ve tatbik etme imkanı ile Artık torbalı ürünler için de mevcut. PFT SILOMAT trans plus bag taşıma sis- temi PFT ile geleceğe doğru 20052007201020132015

Genel bakış